(040) 283 26 67

info@kootstra-therapie.nl

info@kootstra-medifit.nl

Kloosterstraat 15, Nuenen

Algemene voorwaarden Kootstra MediFit

Status

Kootstra MediFit Nuenen VoF is een paramedische trainingslocatie gevestigd op Kloosterstraat 15. Onze visie en missie kenmerkt zich door kleinschaligheid en ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding naast onze gebruikelijke revalidatie trainingen door Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Ons team van goed opgeleide fysiotherapeuten en bewegingsagogen biedt u de mogelijkheid om onder begeleiding  vrij te sporten. Na de intake wordt een trainingsschema voor u gemaakt, gebruik makende van de mogelijkheden die eGym en al onze andere apparatuur te bieden heeft.

Lidmaatschap

Lid wordt u door ondertekening van het inschrijfformulier en een machtiging tot automatische incasso. Een lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan en wordt zonder opzegging stilzwijgend per maand verlengd.

Inschrijfkosten

Ieder nieuw lid van Kootstra MediFit Nuenen (die niet via onze revalidatie fysiotherapie doorstroomt) behoeft een intake. Tijdens dit intakegesprek worden doelen en eventuele kwetsbaarheden of blessures doorgenomen. Daarnaast wordt er een eGym identificatiebandje ingesteld en zal er een trainingsschema worden opgesteld door de fysiotherapeut/ bewegingsagoog.

Kosten: € 50,00

De kosten voor het eGym identificatiebandje en de intake zijn hierbij inbegrepen.

Inschrijfkosten - doorstroming vanuit de fysiotherapie

Bij directe doorstroming vanuit onze revalidatie fysiotherapie worden er geen intake kosten in rekening gebracht. Indien nog niet in uw bezit, wordt dan enkel een eGym identificatiebandje berekend á € 10,00.

Betaling

De betaling geschiedt door middel van automatische incasso. De abonnementsgelden worden geïnd in de 1ste week van elke maand. Het inschrijfgeld kan via PIN betaling op locatie voldaan worden.

Aansprakelijkheid

Kootstra MediFit Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de leden. Er zijn lockers voor uw persoonlijke eigendommen aanwezig. De sleutels hiervan mogen niet mee naar huis worden genomen. Sporten bij Kootstra MediFit Nuenen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en voor risico van het lid zelf. 

Huisregels

In onze trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen (geen buitenschoenen) met niet afgevende zolen verplicht. Daarnaast is het meebrengen van een handdoek een verplichting, waarmee u tevens tijdens het gebruik van de trainingsapparatuur de bekleding afdekt. In de trainingsruimte vindt u papier en reiniger waarmee u uw fitnesstoestel na het gebruik hiervan kunt reinigen. Wij gaan ervan uit dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt.

Openingstijden

Kootstra MediFit Nuenen is geopend tijdens vaste trainingstijden. Deze trainingstijden vindt u terug op onze website. Na inschrijving bij Kootstra MediFit Nuenen krijgt u toegang tot een applicatie (Dewi Online). Deze app gebruikt u onder meer om uw trainingstijd te reserveren binnen de vastgesteld openingstijden. Wij hanteren een capaciteit van maximaal 8 personen per uur zodat iedereen de ruimte heeft om in alle rust op zijn/ haar gemak te kunnen sporten. Kootstra MediFit Nuenen is gesloten op officiële feestdagen. In de periode van 24 december tot en met 1 januari kunnen er aangepaste openingstijden zijn.

Beëindigen abonnement

Een abonnement kan alleen schriftelijk worden beëindigd door vóór het verlopen van het einde van de contractperiode een e-mail te sturen aan info@kootstra-medifit.nl . Vermeldt u svp ook de datum waarop u wilt stoppen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Het opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient plaats te vinden vóór de 1ste van de maand. In deze periode kunt u uiteraard nog gebruik maken van de contractueel afgesloten activiteiten. Na ontvangst van een opzegging wordt er dus nog 1 maand geïncasseerd. Het abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Wanneer u uw abonnement weer wilt opstarten dient u er rekening mee te houden dat er mogelijk weer een nieuwe intake moet worden afgenomen.

Ziekte

Bij ziekte/blessure is het na een schriftelijke melding via een e-mail aan info@kootstra-medifit.nl mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk stil te zetten, dus zonder uitschrijving. Deze datum kan niet in het verleden liggen. Bij een abonnement wordt de incasso stopgezet vanaf de eerstvolgende incasso en wordt de nog openstaande trainingsperiode opgeschort.

Uitzonderingen

Kootstra MediFit Nuenen VoF beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing, tenzij  op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.