Photo of Jacinthe Segers

Jacinthe Segers

Algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut (MSc.). Aangesloten bij GeriatrieNetwerk Eindhoven, NAH Fysionet Zuidoost-Brabant en Multidisciplinair Netwerk CVA. Basisopleiding valpreventieprogramma "Vallen verleden tijd". Werkzaam op dinsdag en vrijdag.