Osteopathie

In de osteopathie benaderen we het menselijk lichaam op een holistische manier. Dat wil zeggen dat wij het menselijke lichaam zien als een geheel van alle structuren / systemen waaruit zij is opgebouwd.

Door dit gegeven bestaat het osteopatisch onderzoek, de conclusies en de daaraan gekoppelde behandelstrategie dan ook uit één geheel van datgene wat uw lichaam aan problematiek en/ of klachten te vertellen heeft.
Hoewel binnen de osteopathie zowel volwassenen als kinderen behandeld worden, genieten pasgeborenen en opgroeiende kinderen in deze praktijk speciale aandacht.
Zij groeien namelijk op als een eenheid door lichamelijke -, geestelijke - en emotionele ontwikkeling.

Dit kan nooit los gezien worden van elkaar. De osteopaat behandelt altijd, zoals reeds aangegeven, middels een holistische visie.