Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie staat volledig in het teken van opgroeien en opvoeden in beweging en mobiliteit. Een kinderfysiotherapeut(e) behandelt kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Na een algemene opleiding fysiotherapie heeft een kinderfysiotherapeut(e) een 3 jarige opleiding tot kinderfysiotherapeut(e) gevolgd.

Ga in uw zoektocht naar een  kinderfysiotherapeut altijd op zoek naar een ervaren en geregistreerde kinderfysioterapeut(e), die is aangesloten bij het NVFK

Motorische ontwikkeling: Omrollen, kruipen, lopen, springen, zwemmen, een bal gooien, knippen of schrijven. Meestal maken kinderen zich deze vaardigheden spelenderwijs eigen omdat hun motoriek zich voorspoedig ontwikkelt. Door spelend te ontdekken en bewegend te ervaren bouwen ze zelfvertrouwen op. Bewegen is belangrijk voor het leren van taal en het maken van contact met andere kinderen. Kinderen die veel bewegen en (buiten)spelen lopen minder risico op gezondheidsproblemen.
Soms verloopt de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf. Bijvoorbeeld als het kind een (aangeboren) aandoening heeft, door een ongeval of na een ziekte. Soms werkt het gehoor, het zien, de tast, het evenwichtsgevoel of houdings- en gewrichtsgevoel niet of minder goed.
Door het geven van voorlichting, adviezen of gerichte oefeningen kan uw kind geholpen worden bij het aanleren van lichaamshoudingen, bewegingen, activiteiten. Een kind dat plezier heeft en uitgedaagd wordt in bewegen, sport en spel wordt vaker zelfverzekerder en zelfstandiger.

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek: Bij het eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van ouders/ verzorgers en kind. Tevens vindt een observatie plaats en een onderzoek middels gestandaardiseerde testen om het motorisch niveau van het kind te beoordelen. De bevindingen van het onderzoek worden besproken. Soms is advies of voorlichting voldoende, zo nodig kan in over met de ouders de behandeling starten. Er wordt dan een stappenplan gemaakt en de einddoelen worden besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: niet meer struikelen, leesbaar schrijven, of geen pijn hebben tijdens bewegen of sporten.

De behandeling: Binnen de behandeling staat het kind centraal. U, als ouder, bent daar vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Met passend spelmateriaal leer ik uw kind hoe het zijn motorische mogelijkheden kan vergroten. Ik geef praktische adviezen die u kunt toepassen tijdens dagelijkse activiteiten. Ook worden speladviezen gegeven om de motoriek te stimuleren. Als het nodig is overleg ik met huisarts, consultatiebureauarts, medisch specialist, (gym)leerkracht en/ of andere behandelaars. Ook doe ik observaties thuis en op school, in de klas of tijdens de gymles. Als het nodig is of de behandeling ten goede komt vindt de behandeling "aan huis" plaats, dit gebeurt o.a. veel bij zuigelingen.