Echografie

Onze bekkenfysiotherapeut Christine Muyderman is geschoold in echografie van het bekkengebied en Frank Kootstra heeft de opleiding MSU (Muskulo Skeletal Ultrasound en (sport)revalidatie) afgerond. Vanzelfsprekend is onze praktijk uitgerust met moderne en complete echoapparatuur.