Over Ons

COVID-19 UPDATE 

Wij zijn weer OPEN!

Vanaf woensdag 6 mei jl. zijn onze deuren weer voor u geopenend.

Op basis van de richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNGF en het RIVM kunnen wij onze dienstverlening aan u gelukkig vanaf dat moment steeds verder uitbreiden. Het is de bedoeling dat er maximaal 2 personen tegelijkertijd op gepaste afstand in de wachtkamer zullen verblijven.

Patiënten van de praktijk waarbij de behandeling in maart jl. ten gevolge van Covid-19 moest worden onderbroken, zullen door hun eigen fysiotherapeut vanaf dinsdag 5 mei persoonlijk worden gebeld voor het maken van een vervolg afspraak (indien nog noodzakelijk). Kortom, u hoeft hiervoor zelf geen contact met ons op te nemen of langs te komen, wij zullen u benaderen. 

Indien u niet ziek bent (verkouden, griep, hoesten, koorts) of zich in uw directe omgeving/ gezinssituatie geen Covid-19 gerelateerde klachten voordoen, kunnen en mogen wij de behandeling onder voorwaarden weer opstarten.

Deze voorwaarden zijn:

- Was na binnenkomst uw handen met desinfectievloeistof. Deze is aanwezig bij de balie in de wachtkamer.

- U houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere bezoekers van onze praktijk.

- Er mogen slechts 2 bezoekers van de praktijk tegelijkertijd in de wachtruimte zitten en max. 1 bezoeker aan de balie staan.      

- U neemt bij elke afspraak zelf een grote (bad)handdoek mee. Wij kunnen u momenteel géén handdoek ter beschikking stellen!

- Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent. Indien u te vroeg bent, verzoeken wij u even in de auto of buiten (op het bankje) te wachten.

- U komt alleen de praktijk binnen. Een eventuele begeleider kunnen wij helaas niet ook toelaten.

- U kunt geen gebruik maken van de toiletten.

- Volg de looproutes in de praktijk die aangegeven zijn met gekleurde vloertape.

- Volwassenen zullen de hoofdingang en de gebruikelijke grote wachtkamer gebruiken. Kinderen gebruiken de ingang en wachtkamer voor de kinderfysiotherapie.


Ook in overleg met u zullen wij zelf persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gecertificeerde mondkapjes en handschoenen (en eventueel een beschermingsbril), dragen tijdens uw behandeling. U mag dit soort beschermingsmiddelen vanzelfsprekend zelf ook meenemen en dragen. Bij ex-Covid-19 patiënten dragen wij vooralsnog deze volledige bescherming.

Feel Fit Center/ LACO:

Vanaf 1 juli mogen wij ook weer onze Medische Fitness activiteiten in Feel Fit Center/ LACO opstarten onder leiding van onze collega’s Ingeborg Mulder, Sidney Ooms, Anouk Otten, Jacinthe Segers, Edith Voets en Hans Zweers. Indien u voor de Corona crisis al onder onze begeleiding trainde, zullen onze collega’s nu voor de 1ste training persoonlijk contact met u opnemen. Gezien de huidige Corona omstandigheden zijn hier wel bepaalde voorwaarden aan verbonden:

1. Vaste tijd(en): er wordt in overleg met u een afspraak gemaakt op een vaste tijd, iedere keer dat u komt trainen.

2. Er zal in groepjes van maximaal 4 personen worden getraind, gedurende maximaal 1 uur. Komt u daarom s.v.p. op tijd en neem ook uw pasje mee.

3. Er mag geen overlap bestaan met een ander groepje van dezelfde fysiotherapeut. Wij verzoeken u dan ook, op minimaal 1,5 meter van elkaar, bij de entree te wachten totdat uw fysiotherapeut u hier zal komen halen. 

4. U dient zelf ieder apparaat waarop u heeft getraind naderhand schoon te maken en volg de loodlijnen. Desinfectie is aanwezig. 

5. U bent verplicht bij iedere training een eigen handdoek mee te nemen. Indien u geen eigen handdoek bij zich heeft, is het NIET mogelijk om die keer deel te nemen aan de training.

6. Er mag onder geen beding begonnen worden met trainen zolang uw fysiotherapeut (nog) niet aanwezig is. Wacht tot uw fysiotherapeut u komt halen. 

7. In voorkomende gevallen verzoeken wij u de instructies te volgen van onze fysiotherapeuten. Dit om ieders gezondheid te waarborgen.

Het is niet mogelijk op deze punten uitzonderingen te maken.


Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar: 040 - 283 26 67 of via mail: info@kootstra-therapie.nl

Wij heten u van harte welkom en blijf gezond!

Frank Kootstra


Daarnaast heet (Kinder)Fysiotherapie, Manuele Therapie en Osteopathie Kootstra u natuurlijk van harte welkom,

Fysiotherapie Compleet: bij (Kinder)Fysiotherapie en Manuele Therapie Kootstra streven wij naar het verzorgen van een compleet pakket op het gebied van Fysiotherapie. Dit betekent dat u de juiste en meest efficiënte manier van therapie kunt verwachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en de juiste nazorg en lifestyle adviezen om herhaling te voorkomen, in een van de 8 airconditioned behandelruimtes op de praktijk aan de Weverstraat, voor Medische Fitness in LACO Sportcentrum "De DrieTip/ Feel Fit" en indien noodzakelijk bij u thuis.

De juiste en meest efficiënte vorm van Fysiotherapie: met onze 8 bewegingsspecialisten, die naast de opleiding tot fysiotherapeut, allen hun eigen specialisme(n) hebben, hebben we een compleet aanbod aan verschillende manieren om uw klachten te inventariseren, te verhelpen en te voorkomen. Zo kunnen we u, indien noodzakelijk, intern doorverwijzen naar de specialist die het beste uw klachten kan behandelen.

Preventie, Nazorg, Ergonomie en Lifestyle advies: vanuit het principe "Beter voorkomen dan genezen", geven wij u advies op maat. Uitleg over de juiste werkplek, ergonomie, belasting/ belastbaarheid, preventie, sport- en/ of bewegingsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook tijdige controles of een advies voor verwijzing naar uw huisarts of advies voor verwijzing via uw huisarts naar een derde partij.

Een afspraak zonder doorverwijzing: Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie direct toegankelijk (DTF) en is het niet noodzakelijk om van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te verkrijgen. Een afspraak met uw huisarts alvorens u naar een fysiotherapeut gaat mag vanzelfsprekend, maar is door de zorgverzekeraar niet meer vereist.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten. Wanneer u medische zorg krijgt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met uw behandelaar. In de WGBO staan de rechten en plichten tussen u en uw behandelaar(s). De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op alle behandelingen van Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Zo garanderen we aan u dat wij uw informatie zorgvuldig en met respect en oog voor de WGBO behandelen.