Over Ons

KOOTSTRA MEDIFIT NUENEN VoF        

 ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Status

Kootstra MediFit Nuenen VoF is een paramedische trainingslocatie gevestigd op Kloosterstraat 15. Onze visie en missie kenmerkt zich door kleinschaligheid en ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding naast onze gebruikelijke revalidatie trainingen door Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Ons team van goed opgeleide fysiotherapeuten en bewegingsagogen biedt u de mogelijkheid om onder begeleiding  vrij te sporten. Na de intake wordt een trainingsschema voor u gemaakt, gebruik makende van de mogelijkheden die eGym en al onze andere apparatuur te bieden heeft.

2. Lidmaatschap

Lid wordt u door ondertekening van het inschrijfformulier en een machtiging tot automatische incasso. Een lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan en wordt zonder opzegging stilzwijgend per maand verlengd.

3a. Inschrijfkosten

Ieder nieuw lid van Kootstra MediFit Nuenen (die niet via de fysiotherapie doorstroomt) behoeft een intake. Tijdens dit intakegesprek worden doelen en eventuele kwetsbaarheden of blessures doorgenomen. Daarnaast wordt er een eGym identificatiebandje ingesteld en zal er een trainingsschema worden opgesteld door de fysiotherapeut/ bewegingsagoog.

Kosten : € 50,00

De kosten voor het eGym identificatiebandje en de intake zijn hierbij inbegrepen 

3b. Inschrijfkosten – doorstroming vanuit de fysiotherapie

Bij directe doorstroming vanuit onze fysiotherapie worden er geen intake kosten in rekening gebracht. Indien nog niet in uw bezit, wordt dan enkel een eGym identificatiebandje berekend á € 10,00.

4. Betaling

De betaling geschiedt door middel van automatische incasso. De abonnementsgelden worden geïnd in de 1ste week van elke maand. Het inschrijfgeld kan via PIN betaling op locatie voldaan worden.

5. Aansprakelijkheid

Kootstra MediFit Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de leden. Er zijn lockers voor uw persoonlijke eigendommen aanwezig. De sleutels hiervan mogen niet mee naar huis worden genomen. Sporten bij Kootstra MediFit Nuenen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en voor risico van het lid zelf. 

6. Huisregels

In onze trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen (geen buitenschoenen) met niet afgevende zolen verplicht. Daarnaast is het meebrengen van een handdoek een verplichting, waarmee u tevens tijdens het gebruik van de trainingsapparatuur de bekleding afdekt. In de trainingsruimte vindt u papier en reiniger waarmee u uw fitnesstoestel na het gebruik hiervan kunt reinigen.

Wij gaan ervan uit dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt.

7. OpeningstijdenKootstra MediFit Nuenen is geopend tijdens vaste trainingstijden. Deze trainingstijden vindt u terug op onze website of in onderstaand schema. Na inschrijving bij Kootstra MediFit Nuenen krijgt u toegang tot een applicatie (Dewi Online). Deze app gebruikt u onder meer om uw trainingstijd te reserveren binnen de vastgesteld openingstijden. Wij hanteren een capaciteit van maximaal 10 personen per uur zodat iedereen de ruimte heeft om in alle rust op zijn/ haar gemak te kunnen sporten. Kootstra MediFit Nuenen is gesloten op officiële feestdagen. In de periode van 24 december tot en met 1 januari kunnen er aangepaste openingstijden zijn.8. Beëindigen abonnement 

Een abonnement kan alleen schriftelijk worden beëindigd door vóór het verlopen van het einde van de contractperiode een e-mail te sturen aan info@kootstra-medifit.nl . Vermeldt u svp ook de datum waarop u wilt stoppen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Het opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient plaats te vinden vóór de 1ste van de maand. In deze periode kunt u uiteraard nog gebruik maken van de contractueel afgesloten activiteiten. Na ontvangst van een opzegging wordt er dus nog 1 maand geïncasseerd. Het abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Wanneer u uw abonnement weer wilt opstarten dient u er rekening mee te houden dat er mogelijk weer een nieuwe intake moet worden afgenomen.

9. Ziekte

Bij ziekte/blessure is het na een schriftelijke melding via een e-mail aan info@kootstra-medifit.nl mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk stil te zetten, dus zonder uitschrijving. Deze datum kan niet in het verleden liggen. Bij een abonnement wordt de incasso stopgezet vanaf de eerstvolgende incasso en wordt de nog openstaande trainingsperiode opgeschort.

10. Uitzonderingen

Kootstra MediFit Nuenen beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing, tenzij  op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tarieven Kootstra MediFit Nuenen VoF

 

3 maanden abonnement    € 59,95 per maand

6 maanden abonnement    € 54,95 per maand 

12 maanden abonnement  € 49,95 per maand 

Eenmalige intake kosten (incleGym identificatieband) € 50,00 *

* Bij directe doorstroming vanuit onze revalidatie training fysiotherapie worden er geen intake kosten in rekening gebracht. Indien nog niet in uw bezit, wordt dan enkel een eGym identificatiebandje berekend á € 10,00. 

Alle abonnementen zijn na hun looptijd maandelijks opzegbaar. 

 

Openingstijden : 

Maandag  

08.00  12.00

18.00  21.00 

 

Dinsdag  

13.00  17.00 

18.00  21.00

 

Woensdag 

08.00  12.00

18.00  21.00

 

Donderdag 

13.00  17.00

18.00  21.00

 

Vrijdag 

08.00  12.00 

Tijdens deze openingstijden hanteren wij een capaciteit van 8 leden in de ruimte per uur, dit doen wij om extreme drukte te vermijden. Hiervoor gebruiken wij een digitaal reserveringssysteem waarover wij u graag meer vertellen tijdens het intakegesprek. 

7579A2CA 4FF4 4351 8E47 CC03A59D9696 8B76835D 3091 466E B72C 2F7F44F9B612
Het is zover!
Vanaf 23 januari 2023 hebben wij onze praktijk vol trots definitief gevestigd op Kloosterstraat 15 te Nuenen. Onze nieuwe praktijk ligt op circa 250m van onze oude vestiging in het gebouw dat in de volksmond bekend staat als het voormalige “Kruisgebouw” (voormalig ZuidZorg, consultatiebureau en NEO verloskundigen).
Daarnaast gaan wij vanaf 1 april van start met een nieuwe richting: Kootstra MediFit Nuenen. Hier kunt u terecht voor vrije fitness onder deskundige begeleiding d.m.v. abonnementen. Voor informatie hierover of inschrijving kunt u terecht bij onze secretaresses, telefonisch of per e-mail.
De reguliere behandelingen zullen vanaf 23 januari 2023 plaatsvinden aan de Kloosterstraat. Onze revalidatie behandelingen die plaatsvonden bij LACO/ Feel Fit zullen vanaf 1 februari op de Kloosterstraat worden voortgezet. Kootstra MediFit Nuenen zal starten vanaf 1 april aanstaande. 


‘Een toekomstbestendige praktijk’ 
 Beste mevrouw, meneer, ouder(s), 
 Graag willen wij u informeren over de verhuizing van onze praktijk. Om de praktijk toekomstbestendig te maken en de kwaliteit te waarborgen vraagt dit onder meer om meer ruimte en moderne apparatuur. We hebben de afgelopen jaren dan ook nagedacht hoe dit vorm te geven en we hebben uiteindelijk besloten om de praktijk te verhuizen naar een nieuwe locatie.

Kootstra Fysiotherapie Nuenen en Osteopathie Job Van Beek zullen met ingang van maandag 23 januari 2023 verhuizen naar Kloosterstraat 15 (voormalig ZuidZorg gebouw), waar we 5 maanden geleden zijn gestart met een grote verbouwing. Op de nieuwe locatie krijgen we de beschikking over meer, grotere en moderne behandelkamers en ook medische revalidatie is een onderdeel op deze locatie. Dit alles zorgt voor veel extra comfort en meer mogelijkheden.
Daarnaast zal de praktijk per 1 april 2023 worden uitgebreid met een nieuwe tak: Kootstra MediFit Nuenen. Er bestaat vanaf die datum de mogelijkheid om na uw behandeling of revalidatie onder deskundige begeleiding door te gaan met sporten, met onder meer EGYM, op basis van een abonnementssysteem. Aanmelden hiervoor is mogelijk via: info@kootstra-medifit.nl of 040-283 26 67.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij als een hecht team, de zorg zoals u die van ons gewend bent, naar de toekomst toe kunnen voortzetten  en kunnen uitbreiden op onze nieuwe locatie. Kortom, we behouden onze hoge kwaliteit, het oude en het vertrouwde, maar wel op een nieuwe plek!
Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023 toe!

Mede namens alle collega’s, 
Frank Kootstra


Daarnaast heten Kootstra Fysiotherapie Nuenen, Kootstra MediFit Nuenen en Osteopathie Job van beek u natuurlijk van harte welkom,

Fysiotherapie Compleet: bij Kootstra Fysiotherapie Nuenen streven wij naar het verzorgen van een compleet pakket op het gebied van Fysiotherapie. Dit betekent dat u de juiste en meest efficiënte manier van therapie kunt verwachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en de juiste nazorg en lifestyle adviezen om herhaling te voorkomen, in een van de 8 moderne behandelruimtes op de praktijk aan de Kloosterstraat of bij u thuis. Tevens zullen aan de Kloosterstraat onze Medische Revalidatie en MediFit Nuenen plaats vinden. 

De juiste en meest efficiënte vorm van Fysiotherapie: met onze 10 bewegingsspecialisten, die naast de opleiding tot fysiotherapeut, allen hun eigen specialisme(n) hebben, hebben we een compleet aanbod aan verschillende manieren om uw klachten te inventariseren, te verhelpen en te voorkomen. Zo kunnen we u, indien noodzakelijk, intern doorverwijzen naar de specialist die het beste uw klachten kan behandelen.

Preventie, Nazorg, Ergonomie en Lifestyle advies: vanuit het principe "Beter voorkomen dan genezen", geven wij u advies op maat. Uitleg over de juiste werkplek, ergonomie, belasting/ belastbaarheid, preventie, sport- en/ of bewegingsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook tijdige controles of een advies voor verwijzing naar uw huisarts of advies voor verwijzing via uw huisarts naar een derde partij.

Een afspraak zonder doorverwijzing: Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie direct toegankelijk (DTF) en is het niet noodzakelijk om van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te verkrijgen. Een afspraak met uw huisarts alvorens u naar een fysiotherapeut gaat, mag vanzelfsprekend, maar is door de zorgverzekeraar niet meer vereist.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten. Wanneer u medische zorg krijgt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met uw behandelaar. In de WGBO staan de rechten en plichten tussen u en uw behandelaar(s). De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op alle behandelingen van Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Zo garanderen we aan u dat wij uw informatie zorgvuldig en met respect en oog voor de WGBO behandelen.